Ouderen

Er zijn veel eenzame ouderen in Nederland. Maar ook ouderen die zich niet meer nuttig voelen in de samenleving, hun leven voelt doelloos en uitzichtloos. Wij bieden ondersteuning, activiteiten en oplossingen tegen dit gevoel van eenzaamheid en doelloosheid.

Dit doen we door de ouderen te verbinden met de maatschappij, ze te verbinden met andere mensen, met jongeren en kinderen, en weer plezier en doel in hun leven te creëren.

Zo bieden wij verschillende activiteiten, een luisterend oor en coaching.

Daarnaast bezoeken we mensen in verzorgingstehuizen en mensen die niet bij ons in het pand kunnen komen. Waar een wil is, is een weg! Het gaat niet om leeftijd maar om wie jij bent! Iedereen kan iets en is waardevol!

Wij bieden:

 • Computercursus
 • Gezelligheid
 • Humor
 • Bingo
 • Schaken
 • Koken
 • Voorlezen aan kinderen
 • Handwerken
 • Koor
 • Kopje koffie
 • Knuffelen met konijntjes
 • Muziek maken in verzorgingstehuizen, op straat en in ons pand

Computercursus

Wij geven op een eenvoudige wijze computercursus aan de ouderen zodat ze gemakkelijker mee kunnen komen in de maatschappij. Er is ook sprake van vereenzaming omdat veel kleinkinderen en kinderen werken met de computer, telefoons en whatsapp. Op een eenvoudige wijze willen wij ouderen leren dit soort apparatuur te gebruiken zodat ze toch gemakkelijker contact kunnen houden met de kinderen en kleinkinderen.

Tevens schakelen wij de jeugd in om computerles te geven aan de ouderen zodat deze doelgroepen dichter bij elkaar gebracht worden en van elkaar kunnen leren.

Voorlezen aan kinderen

Wij gaan ouderen inzetten om voor te lezen voor de kinderen. Ouderen voelen zich vaak eenzaam en er niet meer toe doen in de samenleving. Ze worden blij om weer wat te kunnen betekenen in de samenleving en de kinderen worden opgebouwd door de ouderen. Het mes snijdt aan twee kanten.